Bóbr - spływ kajakami
Wieża rycerska w Siedlęcinie
Zapora Pilchowicka - elektrownia u podnóża zapory na Bobrze.
Mapa Dolnego Śląska
Zamek Gryf