Wsparcie branży turystycznej przez podatników UE


Informujemy, że pensjonat i restauracja Villa Greta otrzymały subwencję finansową od podatników całej UE (również Polaków).

Redystrybutorem środków jest Polski Fundusz Rozwoju PFR.

Wsparcie pokryło część strat jakie ponieśliśmy w związku z restrykcjami wprowadzonymi przez rząd RP w związku z wybuchem pandemii COVID.

Polski Fundusz Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju