Góry Kaczawskie

Ceramika na Dolnym Śląsku

Ceramika w Górach Kaczawskich i na Dolnym Śląsku.

  • na Dolnym Śląsku znajduje się wiele pracowni i galerii ceramicznych
  • artyści i rzemieślnicy pracujący w glinie używają różnych technik
  • w Górach Kaczawskich ceramicy pracują na plastrach, a ceramika z Bolesławca znana jest ze stempelkowej techniki zdobienia naczyń
  • przy pracowniach są galerie, w których zakupicie ceramikę artystyczną i użytkową
  • niektóre pracownie oferują także warsztaty – możliwość samodzielnego wykonania ceramicznego dzieła

Poznajcie ceramików z Dolnego Śląska

Wakacje 2024